Davet

Değerli meslektaşlarımız,

25-28 Aralık 2020 tarihlerinde Doğu Pediatri Derneği 2020 Yıl Sonu Buluşma Toplantılarını e-toplantı olarak düzenleyeceğiz.

Bu toplantımızın bilimsel programında ülkemizden en kıymetli bilim insanları yer alacak, görüş, deneyim ve çalışmalarını bizlerle paylaşacaktır. İçinde bulunduğumuz mevcut şartların uzmanlık alanlarımızdaki yansımasını da tartışma imkanı bulacağımız bu e- toplantıda her pediatristin merak edeceği konulara değinmeyi planladık.

Güncel konularla bilimsel programımız yayınlanmıştır.

Yüksek bir katılım ile gerçekleştirmeyi planladığımız bu toplantıya vereceğiniz destekler bizim için çok kıymetlidir.

Saygılarımızla,


Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yılmaz

Doğu Pediatri Derneği Başkanı